SZYBKI KONTAKT

Polityka prywatności

I. Definicje

 

Administrator - Sylwia Skrzypkowska Bambooleo, NIP 588-192-69-05, REGON: 220768162, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie bambooleo.pl.

 

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

II. dane Osobowe

 

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów wprowadzamy odpowiednie zapisy w obowiązującym Regulaminie Sklepu bambooleo.pl. Dotyczy to głównie treści Polityki Prywatności, która uzyskała następującą, zaktualizowaną treść:

 

1. Rejestracja w sklepie internetowym www.bambooleo.pl wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez bambooleo.pl w ramach Sklepu, w tym na przekazywanie Danych Osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których bambooleo.pl świadczy usługi w ramach Sklepu oraz przekazanie tych danych jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu (w formularzu rejestracji).

2. Administratorem Danych Osobowych jest  Sylwia Skrzypkowska Bambooleo, NIP 588-192-69-05, REGON: 220768162, z siedzibą pod adresem: 84-239 Bolszewo Leśna 32

3. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie Dz.U. 2018 poz. 1000 - tekst jednolity, z późn. Zm) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach Sklepu, w tym: obsługi i realizacji zamówień składanych w Sklepie, obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach Sklepu (np. zamieszczania opinii).

4. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Serwis to:

(a) nazwa użytkownika,

(b) adres e-mail,

(c) numer telefonu,

(d) imię

(e) nazwisko

(f) adres pocztowy

(g) lokalizację geograficzną

(h) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta (wersja przeglądarki inernetowej)

(i) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),

(j) identyfikator urządzenia mobilnego,

(k) typ systemu operacyjnego,

(l) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę

(m) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania (zbierane za pomocą skryptów takich jak google analytics czy smartlook) z Konta, aktualnego statusu, historia zakupów i wybierane linki,

(o) preferencje i wybory na przykład subskrypcje,

(p) preferowany język i waluta,

(r) Informacje dotyczące płatności, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail, metoda płatności, platforma płatnicza, rodzaj transakcji.

 

5. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, , podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z bambooleo.pl, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. bambooleo.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


6. Korzystając ze Sklepu Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii.

Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Po co są cookies?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.


Jak używana jest wiedza zawarta w cookies?

Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.(oznacza to, że tak zebranych danych nie da się przypisać jednoznacznie do jednej konkretnej osoby z Imienia i Nazwiska) Ciasteczka pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego sklepu i pozwala ulepszać jego strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google czy Smartlook.


7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres biuro@bambooleo.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez Sylwia Skrzypkowska Bambooleo w ramach Sklepu. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika przez Bambooleo skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez bambooleo.pl w ramach Sklepu i realizacji zamówień.

11. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

12. Bambooleo.pl uprawnione jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

13. Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, bambooleo.pl świadczy usługę newslettera. Przesyłanie informacji poprzez newsletter może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Osobę zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

Podanie danych jest dobrowolne ale wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. W ramach usługi newslettera przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
(a) nazwa użytkownika,
(b) adres e-mail,

W celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

Zmiany Regulaminu zaczęły obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.

Przed tą datą możesz oświadczyć o braku zgody na wprowadzenie opisanych powyżej zmian. Oświadczenie o braku zgody może zostać złożone na piśmie i przesłane na adres korespondencyjny pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną pod adres sklep@bambooleo.pl. W treści oświadczenia wskaż swój adres e-mail, który podałeś przy rejestracji konta użytkownika. W razie otrzymania przez nas ww. oświadczenia o braku zgody na regulamin w nowym brzmieniu Twoje konto wygaśnie z dniem 25 maja 2018 r.